Seværdigheder i Sverige

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

556289

Dødsfald

11247

Coat of arms: Sverige

22:02:28

SE

Landekode ISO

+46

Telefonopkald

Europe/Stockholm

Tidszone

Stockholm

Hovedstad

Mest populære byer

AbiskoNorrbotten amt
Befolkning:131
ÅreJämtland amt
Befolkning:3 186
ArvidsjaurNorrbotten amt
Befolkning:4 605
GävleGävleborg amt
Befolkning:76 761
GöteborgVästra Götaland amt
Befolkning:599 011
JokkmokkNorrbotten amt
Befolkning:2 798
JönköpingJönköping amt
Befolkning:96 996
KalixNorrbotten amt
Befolkning:7 487
KarlstadVärmland amt
Befolkning:64 031
KirunaNorrbotten amt
Befolkning:16 835
LinköpingÖstergötland amt
Befolkning:111 267
LyckseleVästerbotten amt
Befolkning:8 572
MalmöSkåne amt
Befolkning:316 588
MoraDalarna amt
Befolkning:12 749
NorrköpingÖstergötland amt
Befolkning:96 766
ÖrebroÖrebro amt
Befolkning:120 650
ÖstersundJämtland amt
Befolkning:51 132
PiteåNorrbotten amt
Befolkning:23 350
StockholmStockholms amt
Befolkning:961 609
StorumanVästerbotten amt
Befolkning:2 188
SundsvallVästernorrland amt
Befolkning:58 436
UmeåVästerbotten amt
Befolkning:87 404
UppsalaUppsala amt
Befolkning:160 462
VästeråsVästmanland amt
Befolkning:122 953

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1Bydel niveau 2CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZoobiludlejning